Monday, March 17, 2008

Woordkunstenaars

-
Politici zijn woordkunstenaars. Achterstandswijken, alias probleemwijken zijn nu prachtwijken geworden. Vroeger heetten dat achterbuurten, vast ook al een eufemisme van een politicus.
En dan de taalachterstand, die ze menen weg te moeten werken met voorscholen. Dit is een product van het nieuwe integratiebeleid.
Voorscholen moeten de taalachterstand van allochtone kinderen wegwerken. Zo zou de integratie bevorderd worden. Maar, hoe kan het ook anders: op die voorscholen zitten alleen allochtone kinderen. Autochtone kinderen zitten op peuterspeelzalen, die hebben geen extra taalonderwijs nodig. Zo is de integratie nóg niet gediend.
Wat doen ze toch moeilijk! Als je gewoon één school hebt voor alle kinderen, zonder extra onderwijs, met alleen maar een juf die regelmatig voorleest, die liedjes zingt en die kinderen leert spelen, zouden de bruine kinderen dan niet spelenderwijs leren van de witte, en andersom?
Voorscholen en taalachterstand! Wat een krampachtige politiek!

No comments: