Friday, December 31, 2004

De Klok Slaat

-
De klok slaat
met twaalf tonen
het oude jaar voorbij.

Vloedgolven,
oorlog, moord,
en moslimangst
zijn de vangst.

De klok sleept
de twaalf slagen,
houdt ze vast.
De kamer wacht gepast
op onze wensen:

“Gelukkig nieuwjaar!”
“Veel heil en zegen!”
Schoorvoetend bewegen
we met hoop
op beter leven:
beschermder,
onbedolven,
vrij van vrees.

Het nieuwe jaar
galmt twaalf slagen lang
van ’t voorgenomen streven.

Thursday, December 30, 2004

Idee

-
Er kwam een idee voorbij. Het fladderde door de donkere lucht langs de ramen en verstopte zich in het rommelhok buiten mijn hersenpan. Daar heeft het zich genesteld. Ik weet dat het er zit, maar ik kan er niet bij. Hoe ik ook mijn best doe, het blijft verscholen achter boodschappenlijstjes, oude herinneringen, sleets gelopen woordentapijten, kasten vol met wat ik nog doen moet. Vruchteloos ernaar te zoeken.
Beter is het op te geven, het dan maar te laten verzinken in de massa’s verloren gedachtes. Kwijt. Weg. Voor eeuwig ontvlogen. Zoals al die andere prachtige ideeën, die zwalken door het universum.
Misschien zijn die anderen wel goed gezelschap voor dat éne idee. Misschien is het daar beter af dan in mijn brein, waar ik het mij zou toe-eigenen en vervormen. Misschien ook dat iemand het daar later nog vindt. Dat het ineens in zijn schoot belandt. Dat hij ermee aan de haal gaat, en er een mooi verhaal over schrijft, of er een muziekstuk van maakt. Dan is het daar goed. Dan hoort het daar thuis.
Ik kan het in ieder geval niet meer achterhalen. Want ik ben niet de baas van de ideeënbank.

Friday, December 24, 2004

Verjaard'agora

-
Zie hier mijn post van precies een jaar geleden, mijn eerste. Óp naar de volgende jaren!

Dit is mijn zeepkist in de huiskamer, de agora achter het blinde scherm.
Van hieraf spreek ik de wereld toe, of ze nu luisteren willen of niet.
Verbinding: uitstekend. Er zijn geen nieuwe berichten.
En als het verveelt, klikt de wereld je gewoon weer weg.

Motto: Wat eten we vandaag?

Vandaag is alles nog eenvoudig.
Morgen barst de uitbundige kerst weer los: kalkoen bij kaarslicht, cranberries en fonkel rooie wijn.
Het tafellaken wordt gestreken, het zilver gepoetst.
Het is nog stil in huis.

Wednesday, December 22, 2004

Sunday, December 12, 2004

Hopes and Dreams

Hopes and dreams are wonderful food to live on. When I was a teenager I saw my first musical ever, My Fair Lady, and I loved it. I fantasised that I would be “discovered”, as I was walking down the street one day, and would be allowed to dazzle in the main part. Dressed up, I even performed it. I sang one of the songs in front of my parents, my dress rehearsal. It was a good thing I never pursued my dream, for I was too shy, even for a school performance. I could see it in their eyes. They were touched to bits by my singing. Because I was their daughter, and I looked so sweet. But for no other reason.
It was a swooning teenage fantasy. No real hope there. And it died in reality, where it belonged. My next dream was more realistic: I fell in love with P. and spent a few years imagining the most romantic love scenes. Eventually some of those came true, and others disappeared, because P. turned out to be a different person from my dream prince. But I learned to love the real man more than the phantom. In a way that was a dream come true.
A letter from a publisher caused my most recent hope. More hope than dream. They found the first three chapters of my novel interesting and requested me to send the whole manuscript. Yoopie! I have about two months in which to enjoy a state of controlled euphoria, in which to fantasise, and, well yes: hope. After that I may well end up with my bum, bang, on the ground again. That’s alright. I can live with that. But until then I intend to soar on wings of dreams!

Wednesday, December 08, 2004

Het Nest

Ze merkt het pas op het moment dat het gebeurt. In de holte van haar bed, zwevend tussen droom en dag. Een warme stroom glijdt loom tussen haar benen. Het warmt het onderlaken. Het vult een nest.
Niet te veel bewegen. Dan wordt de plek nat en koud.
Doodstil laat ze zich koesteren door het vocht, een holletje van warmte. Zo is het goed. Zo is het veilig, en warm, en goed. Terwijl ze inslaapt, trekt de warmte zich geleidelijk terug.
In de ochtend rukt haar moeder de kille lakens van het bed.

Sunday, December 05, 2004

St Nicolas Fudge (Borstplaat)

375 gr. sugar
1 dl. milk
1 heaped tablespoon cocoa powder

Mix all ingredients in a saucepan and bring to the boil. Allow to bubble for 5 minutes, stirring all the time. Take off the heat and cool, stirring continuously. When a drop falling from the spoon stays lying on the surface for a moment, and when the surface becomes dull, pour into greased moulds, lying on a greased surface. Allow to set for a few hours.
The trick is not to pour the mixture too soon, as it won’t set at all. Too late is all right, although the shapes will be wobbly!

Happy St Nicolas!

Thursday, December 02, 2004

Dacht je dat?

-
O, dacht je dat?
Nou, ikke niet!
Ik zie dat helemaal
niet in.

Het is te kort,
te klein
te min.
Het is niet fijn.
Zo kan ’t niet zijn.

Dat dacht je,
maar ik zie
dat nu totaal
niet in!