Monday, November 22, 2010

Brussels Sprouts and Spaghetti

Cook spaghetti in boiling water until al dente, and leave in the cooking water to keep warm.
Trim and wash Brussels sprouts and then thinly slice.
In a dry frying pan toast freshly cracked and chopped walnuts until slightly browned.
Set aside and wipe the pan.
Drizzle in olive oil and fry the sprouts together with pressed garlic and chopped red pepper, stems and seeds removed. Stir constantly over high heat until cooked, yet firm.
Season with salt and pepper and toss in the walnuts and the drained spaghetti.
You may decide to loosen it a bit with crème fraîche.
Serve with grated old cheese, parmesan or a local one.

Absolutely delicious!

Monday, November 15, 2010

Tomato Coulis

We had some left-over broccoli tart, but not enough, so I made tomato coulis to go with it.

Slice a red onion and sauté in olive oil until brown and limp.
Stir in chopped tomatoes and cook for a long time on a low heat.
About half way through add a slosh of balsemic vinegar.
Taste and add seasoning.
You may mini-mash it and pass through a sieve to remove the pips. This will allow you to serve it with a fancy swirl on the plate.
We had it rustic, as it came, which tasted just as good!

Friday, November 12, 2010

De Docent de Oorlog Verklaard

De VVD-er Ton Elias heeft de oorlog verklaard aan de slechte leraar.

Zo dat is een verklaring die staat! 10 tot 30 % van de leraren op een school voldoen niet, dus, hupsakee, weg ermee! Daar zal het onderwijs flink van opknappen. De juffrouw die dit jaar de titel “docent van het jaar” draagt, was het gloeiend met deze inschatting eens. Geen wonder: zij is voorlopig buiten schot.
Als docent in ruste kan ik dit soort schoten met losse flodders niet aanhoren, dus ik heb het kolderpraatprogramma met al die betweters maar uitgezet, en ben er eens over gaan denken.
Wie van de leraren op de school waar ik vele jaren les heb gegeven kwam nu in aanmerking voor deze schop onder zijn/haar derrière?
Ja, ik weet het: de beginnend docent, die overweldigd werd door ordeproblemen, het invullen van het lesprogramma, vergaderingen, het moeten onthouden van alle leerlingen en hun prestaties in zijn vak. En de zij-instromer, die het lerarengebrek moet ledigen, en die met dezelfde beginnersproblemen kampt. In de praktijk blijkt dat zij, die écht niet voldoen, na een jaar vertrekken. In totaal was dat een enkeling op het hele docentencorps.
Als een leraar niet voldoet, ligt dat niet aan het feit dat hij niet ontslagen kan worden. Dan ligt dat aan de gebrekkige begeleiding van de beginnend docent, en de weinige voortgangsgesprekken van de ervaren docent. Niet de leraar blijft vaak in gebreke, maar de schoolleiding. En ook de politiek blijft achter met goede sturing.
Het is een wonder dat er nog zoveel docenten kiezen voor deze slecht betaalde hondenbaan, die de talenten vergt van een duizendpoot: vakkennis, structuur, in staat zijn met jonge mensen om te gaan, het juiste evenwicht tussen strengheid en warmte, snel kunnen schakelen van de ene rol naar de andere.
In plaats van ze in het beklaagdenbankje te zetten, moeten we deze helden koesteren!

Monday, November 01, 2010

Mijn Nieuwe Vaderland

Wie neerlands bloed in d’aders vloeit
van vreemde smetten vrij
wiens hart voor volk en orde gloeit
verhef uw zang als wij.
Vandaag zien wij weer één van zin
de vlaggen afgestoft.
Vandaag zet ik mijn feestlied in
voor vaderland en schoft.

Ik eer de leiders van mijn land.
Hun vlekkeloos parcours
leert mij wat macht vóór al verlangt:
’t geweten van een hoer.
Ik eer mijn leiders hemelhoog
en ’t hoogst zit een fascist
die u en mij zolang gedoogt –
zolang als hij beslist.

Beschermt gij, leiders, onze grond
waar vreemde adem gaat
gij die zo rein zijt, kerngezond
en zuiver op de graat.
Wij smeken om een harde hand
in aangewreven haat.
Behoud voor 't lieve vaderland
de blanke natiestaat.

Braakt uit, gij vrienden, vrij van zin
uw krop, uw kreet, uw gal.
Niets is taboe en niets te min
uw bagger minst van al.
Verneder dus wat u niet zint
sla stuk wat niet bevalt
laat zien hoe u dit land bemint
omhels het op zijn smalst.

Hoe klopt ons hart, hoe zwelt ons bloed
bij 't rijzen van dees’ toon.
Klonk ooit een zuiverder gemoed
een leger hart zo schoon?
Waar hoorde men die koekoekszang
voor volk en vaderland?
Dat was toen in het landsbelang
een heel volk werd verbrand.

Dood nu wat afwijkt van uw bloed
en van uw onderbuik.
Bewaar het niet, verdelg het goed
zodat dit land ontluikt.
Wie hier nog onze mildheid zoekt:
los op in brandend veen.
Waar elk verschil werd opgedoekt
zijn staat en burger één.

Wie neerlands bloed in d’aders vloeit
van vreemde smetten vrij
die fabel staat weer eens in bloei
in dwazen zoals wij.
Veel liever word ik door een volk
van hunnen aangerand
dan mee te gaan in deze kolk
van schoft en vaderland.

Ramsey Nasr, Dichter des Vaderlands