Thursday, December 30, 2004

Idee

-
Er kwam een idee voorbij. Het fladderde door de donkere lucht langs de ramen en verstopte zich in het rommelhok buiten mijn hersenpan. Daar heeft het zich genesteld. Ik weet dat het er zit, maar ik kan er niet bij. Hoe ik ook mijn best doe, het blijft verscholen achter boodschappenlijstjes, oude herinneringen, sleets gelopen woordentapijten, kasten vol met wat ik nog doen moet. Vruchteloos ernaar te zoeken.
Beter is het op te geven, het dan maar te laten verzinken in de massa’s verloren gedachtes. Kwijt. Weg. Voor eeuwig ontvlogen. Zoals al die andere prachtige ideeën, die zwalken door het universum.
Misschien zijn die anderen wel goed gezelschap voor dat éne idee. Misschien is het daar beter af dan in mijn brein, waar ik het mij zou toe-eigenen en vervormen. Misschien ook dat iemand het daar later nog vindt. Dat het ineens in zijn schoot belandt. Dat hij ermee aan de haal gaat, en er een mooi verhaal over schrijft, of er een muziekstuk van maakt. Dan is het daar goed. Dan hoort het daar thuis.
Ik kan het in ieder geval niet meer achterhalen. Want ik ben niet de baas van de ideeënbank.

No comments: