Monday, February 07, 2005

Tante Gootje

-
“Net je tante Gootje!” zei mijn moeder vroeger, als ik kattig of brutaal was. Ik kende tante Gootje niet. Mijn ouders waren gescheiden, en mijn moeder was hertrouwd.
Vele jaren later belde ik met een bosje bloemen bij deze vreemde tante aan. Toen de deur openging, stond ze daar met wijdopen armen.
“Dag mijn líeve kind,” zei ze terwijl ze me tegen zich aandrukte.

No comments: