Wednesday, November 30, 2005

Zomerzotheid

-
Het is verschrikkelijk warm. Zó warm, dat de mussen van het dak vallen, zegt vader. Bennie kijkt telkens omhoog naar de goot om te zien of dat echt waar is. Moeder heeft een teil op het gras gezet. Met de tuinslang laat ze hem vol lopen. De kinderen dansen joelend als indianen om haar heen. Ze trekken hun kleren uit en gooien ze op het terras. Ze hangen met hun armen over de rand en plenzen in het water.
“Hè, wacht nou even!” zegt moeder, terwijl ze haar natte rok uitschudt.
Een zandvormpje scheert over het meer. Heing, heing, giert Bennies raceboot. Hei-ei-eing tegen de rand, hei-ei-eing tegen de emmer van broer. Zusje duwt de gieter onder water tot hij volloopt. De raceboot spettert langs de rand naar broer. Die gooit de emmer leeg over Bennies hoofd. Druppels kriebelen in zijn nek en langs zijn rug. Ze schaterlachen. Ze hollen over het gras achter elkaar aan, Bennie achter broer, en broer achter Bennie.
Zusje buigt over de teil met haar gieter. Broer ernaast met de emmer. Bennie gaat op de rand van de teil zitten en piest erin. Met zijn vingers schudt hij zijn piemel op en neer.
“Gedver,” zegt zusje.
Hij knijpt, totdat er een blauw glanzend balletje uitkomt.
“Gedver!” roept zusje. “Hou op!” Ze laat de gieter vallen en rent gillend weg. Bennie huppelt wijzend met zijn plasser achter haar aan. “Pies, pies,” giert hij.
“Wat is dit hier?” Moeder staat op het terras. “Kunnen jullie nou niet één keer samen spelen zonder ruzie te maken? Trek je kleren maar weer aan. Het is uit.”
Ze pakt de teil bij het handvat en kiept het water over het gras. Het plenst ernaast in de aarde. De kinderen hijsen hun kleren aan. Moeder knoopt Bennies broek dicht.

No comments: