Tuesday, February 17, 2004

Spraak Zwijgt

-
Spraak zwijgt,
neigt verstomd
naar binnen,
kan de tong
niet overwinnen,
door onmacht
gekromd.

Spraak lispelt
verlegen,
zoekt
wegen
eruit.

Dan breekt
de mond
in uiten
naar buiten.

Spraak spreekt!

No comments: