Tuesday, December 13, 2005

Firma Grimm

-
Op het grauwe deftige huis blinkt een glimmend koperen naambord boven een glimmend koperen trekbel:

FIRMA GRIMM & CO
Verhandeling van sprookjes en verzinsels

Koen strekt zijn hand uit naar de bel. Een heksenlach schettert rinkelend achter de enorme voordeur. Na een tijdje wordt die geopend door een dwerg. Hij gaat Koen voor door de donkere bomen gang waar grillige takken van het plafond naar hem graaien.
In de kamer van mevrouw Grimm is alles van snoep. De tafel is van chocola, en de stoelen zijn van peperkoek. Slierten drop hangen als franje aan de gordijnen.
Koen schuifelt naar de kromgebogen vrouw die in een enorme leunstoel van ijswafel zit.
“Dag mevrouw Irma,” zegt hij.
“Ik heet niet Irma; ik heet Firma!”
Ze komt zwaaiend met haar lange stok-armen overeind. Haar dunne donker doorschijnende gewaden wapperen dreigend op hem af. Hij draait zich om, naar links en naar rechts, maar ze blijft hem omcirkelen.
“En meneer Co? Waar is meneer Co,” vraagt hij met bibberende stem.
“Co? Die is er niet! Die is achter Hans en Grietje aan,” krijst Firma, en ze lacht.
Een knisper knetterende schaterlach.

No comments: