Thursday, November 18, 2004

Hirshi Ali

Bij mijn weten huldigt Nederland het rechtsbeginsel, dat iemand die onrecht is aangedaan, niet zelf wraak mag nemen. Iemand die verminkt is, mag de dader niet in elkaar slaan of doden. De reden is dat het slachtoffer niet geacht wordt onpartijdig te kunnen oordelen over het onrecht dat hem/haar is aangedaan. De veroordeling wordt aan de rechter overgelaten.
Een goed rechtsbeginsel, dat met voeten getreden wordt waar het mevrouw Hirshi Ali betreft. Deze dame is ernstig lichamelijk en geestelijk verminkt door de godsdienstwetten van de Islam in haar land van herkomst, en maakt daar politiek royaal gebruik van.
Mevrouw Hirshi Ali houdt niet van polderend overleg. Ze is boos. En terecht. Ik zou ook boos zijn als ik zo gekwetst was. En ik zou ook gaan kijven en schelden, als ik zo boos was. Maar niet in het openbaar; niet in de politiek. Mevrouw Hirshi Ali is de minst geschikte persoon om de Islam in het openbare beklaagdenbankje te zetten. Iemand die zo boos is als zij kan de verbanden niet meer zien.
Toch is er niemand die haar belemmert haar kruistocht te voeren. Integendeel, ze wordt doodgeknuffeld door half politiek Nederland. Het is “Ayaan” voor en “Ayaan” na, en weinig mensen lijken zich bewust te zijn van het feit dat er hier een haatcampagne wordt gevoerd. Dat er hierdoor een escalatie van tegenstellingen op gang is gebracht, die nauwelijks meer te stuiten is.
En waarachtig! We blijven maar met open mond luisteren naar de woorden waarin deze dame de Nederlandse rechtsbeginselen belastert, en in onze verwarring laten we ons meeslepen. Terwijl de brand woedt, blijft ze straffeloos olie op het vuur gooien. Straffeloos, ja. Want dat ze bewaakt wordt, omdat ze bedreigd is, weet ze nog uit te buiten ook!
Stop! Stop! De tijd is nu gekomen om mevrouw Hirshi Ali haar recht op vrije meningsuiting in privé kring te laten uitoefenen. Maar laat ze in politiek Nederland nu eens haar mond houden. In de naam van God, en van Allah, en van ons gewone Nederlanders.

No comments: