Wednesday, November 17, 2004

Schaamte en Schuld

Schaamte is het gevoel dat men iets heeft gedaan dat de gemeenschap afkeurt. Kan men de zonde voor de gemeenschap verborgen houden, dan is er niets aan de hand.

Schuld is het gevoel dat men gezondigd heeft. Het doet er niet toe wat de gemeenschap ervan denkt. Het schuldgevoel zit diepgeworteld en vreet aan de zondaar.
-

Phaedra is een stiefmoeder die verliefd wordt op haar stiefzoon, afgewezen wordt, en hem in het ongeluk laat storten.

Het verhaal is vele malen verteld; het eerst door Euripides die Phaedra’s verliefdheid beschrijft als de wraak van de liefdesgodin Aphrodite, omdat Hippolitus, de stiefzoon, haar versmaadt. Phaedra is zo de speelbal van de goden. Zij voelt zich niet schuldig, zij schaamt zich.

Seneca benadrukt de keuze die Phaedra bewust maakt voor haar verliefdheid. Daar is zij zelf verantwoordelijk voor haar tragedie. Deze Phaedra worstelt met een schuldgevoel.

No comments: