Saturday, June 11, 2011

JSF en mensenpolitiek

Als het kabinet alleen al de tegenvallende kosten van de JSF niet zou betalen, zou uit dat potje alle bezuinigingen kunnen worden bekostigd!
Dan gaat de mens voor het toestel.

Misschien is dit de redenering van een domme vrouw, maar de politiek is wel helemaal de weg kwijt!

No comments: