Tuesday, April 12, 2005

Het Suizen van de Wind

-
het suizen
van de wind
ruist in ´t
struikgewas

waterplas
rimpelt
lucht

zucht
rilt
tot stil
genot
van suizen

wind
in
struik
wast
stille
plas.

No comments: