Monday, January 23, 2006

Angst en Domheid

-
Minister Verdonk is het nu helemaal in de bol geschoten. Nederlands wordt de verplichte taal op straat, en liefst ook in de huiskamer, maar helaas zal de taalpolitie dat niet kunnen controleren. Allemaal angst en domheid.
Ja, angst. Mensen zijn bang als ze anderen niet kunnen verstaan. Dat is duidelijk. Waaróm heb ik zelf nooit begrepen. Ik vind het juist prettig als ik eens niet hoef te luisteren.
Daarnaast is de nieuwe regel een gotspe! Nederlanders staan er zelf om bekend dat ze altijd hun eigen taal spreken als ze in het buitenland met een groep autochtonen zijn! Nooit bedacht dat dat onbeleefd en beangstigend kan zijn!
Erger is dat het plan getuigt van domheid. Taal is het instrument dat kinderen begrippen bijbrengt. Abstracte begrippen kunnen alleen via taal worden aangeleerd. Een kind hoort moeilijke woorden van de ouders — koppeling, verantwoordelijkheid, magie — en vraagt wat het betekent, of leert het uit de context. Kent het die begrippen, dan is de vertaling naar een andere taal (lees Nederlands) nog maar een eenvoudige stap. Consciëntieuze allochtone ouders — heus, die bestaan! — zullen braaf thuis Nederlands spreken, een taal die ze vaak maar op basisniveau beheersen. Hun kinderen zullen via die basistaal geen complexe begrippen leren, en dus achterblijven in hun intellectuele ontwikkeling. Is dat wat mevrouw Verdonk voorstaat?
Dom, dom, dom.
Maar misschien is dat juist wat ze wil: het volk dom houden. Ik vrees alleen, dat ze zal volhouden dat dát niet haar doel is.
In ieder geval spreekt deze regel boekdelen over het intellectuele denkraam van de minister!

No comments: