Thursday, January 19, 2006

Regeren is Achteruitzien

-
De stijging van werkeloosheid onder allochtone jongeren is zorgwekkend.
Het kabinet (lees Verdonk) ziet geen reden tot het nemen van maatregelen.

Gelukkig sturen we wel militairen naar Afghanistan.

No comments: